SZP - WIG (9)

Pierwiastki śladowe w surowicy krwi i płynie stawowym w wybranych schorzeniach reumatycznych : praca doktorska
Keyword:SZPAK ANNA
Author:SZPAK ANNA
Signature:45D/14499
Angiogeneza w ewolucji niedokrwiennego zawału mózgu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZPAK GRAŻYNA MARIA
Author:SZPAK GRAŻYNA MARIA
Signature:45D/16495
Zachowanie się ciepłoty mózgu u chorych z guzami wewnątrzczaszkowymi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZPAKOWICZ PIOTR
Author:SZPAKOWICZ PIOTR
Signature:45D/6202
Wartość badania mammograficznego w diagnostyce guzów gruczołu piersiowego : [praca doktorska]
Keyword:SZPAKOWSKA-ŁUCZAK IWONA
Author:SZPAKOWSKA-ŁUCZAK IWONA
Signature:45D/7493
Chirurgiczne leczenie ostrego rozwarstwienia aorty piersiowej typu A. Ocena czynników ryzyka zgonu oraz wpływu metody operacyjnej na wyniki leczenia : rozprawa doktorska
Keyword:SZPAKOWSKI EUGENIUSZ
Author:SZPAKOWSKI EUGENIUSZ
Signature:45D/16080
Rodzicielskie piętno genomowe w badaniach molekularnych zespołu Pradera-Williego : praca doktorska
Keyword:SZPECHT-POTOCKA AGNIESZKA
Author:SZPECHT-POTOCKA AGNIESZKA
Signature:45D/17430
Próba określenia roli rhTNF w regulacji resorpcji kości w oparciu o badania na myszach z genetycznie uwarunkowaną osteopetrozą : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej
Keyword:SZPERL MAŁGORZATA
Author:SZPERL MAŁGORZATA
Signature:45D/17527
Próba określenia roli rhTNF w regulacji resorpcji kości w oparciu o badania na myszach z genetycznie uwarunkowaną osteopetrozą : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej
Keyword:SZPERL MAŁGORZATA
Author:SZPERL MAŁGORZATA
Signature:45D/17527
Badanie elektroforetyczne białek surowicy krwi i moczu w chorobach nerek
Keyword:SZPINAK JERZY
Author:SZPINAK JERZY
Signature:45D/207
Struktura i właściwości biologiczne glikolipidów bakterii oportunistycznych Rhodococcus equi : praca doktorska
Keyword:SZPONAR BOGUMIŁA
Author:SZPONAR BOGUMIŁA
Signature:45D/15348
Alfa-fetoproteina i beta-2-mikroglobulina w żółtaczce patologicznej noworodków : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZPONAR ELŻBIETA
Author:SZPONAR ELŻBIETA
Signature:45D/16651
Aktywność procesu próchnicy zębów u zatrudnionych przy produkcji dekstryn i próba jej oceny przy użyciu testu Snydera : [praca doktorska]
Keyword:SZPONAR ELŻBIETA
Author:SZPONAR ELŻBIETA
Signature:45D/5844
Analiza zatruć przypadkowych u dzieci (częstość, przyczyny, sezonowość, warunki środowiskowe) na materiale Oddziału Dziecięcego Szpitala Miejskiego w Kaliszu : praca doktorska
Keyword:SZPONDER STANISŁAW
Author:SZPONDER STANISŁAW
Signature:45D/2801
Wpływ ciężkiego oparzenia i wczesnej nekrektomii na dynamikę peroksydacji lipidów, wydolność antyoksydacyjną ustroju oraz aktywność fagocytów : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZPRINGER-BOGUŃ EWA
Author:SZPRINGER-BOGUŃ EWA
Signature:45D/19263
Proces wewnątrznaczyniowego wykrzepiania i wtórnej aktywacji fibrynolizy w przebiegu porodu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SZRAMA ERNEST
Author:SZRAMA ERNEST
Signature:45D/3666
Analiza przyczyn nagłego zatrzymania czynności serca i wyniki jego ożywiania u dzieci
Keyword:SZRETER TADEUSZ
Author:SZRETER TADEUSZ
Signature:45D/772
Porównawcze badania mikroskopowo-elektronowe nad ultrastrukturą komórek wydzielniczych gruczołu mlekowego myszy w okresie laktacji przy użyciu metodyki konwencjonalnej oraz przy zastosowaniu metody krioultramikrotomii : praca doktorska
Keyword:SZROEDER JÓZEF ANDRZEJ
Author:SZROEDER JÓZEF ANDRZEJ
Signature:45D/4889
Porównawcze badania mikroskopowo-elektronowe nad ultrastrukturą komórek wydzielniczych gruczołu mlekowego myszy w okresie laktacji przy użyciu metodyki konwencjonalnej oraz przy zastosowaniu metody krioultramikrotomii : praca doktorska
Keyword:SZROEDER JÓZEF ANDRZEJ
Author:SZROEDER JÓZEF ANDRZEJ
Signature:45D/4889
Synteza pochodnych imidazo[2,1-c]triazyny o spodziewanym działaniu farmakologicznym : praca doktorska
Keyword:SZTANKE KRZYSZTOF
Author:SZTANKE KRZYSZTOF
Signature:45D/14762
Wpływ treningu sportowego na zachowanie się poziomu glukozy, wolnych kwasów tłuszczowych i azotu alfa-aminowego po wysiłku fizycznym we krwi, w grupie pływaków o różnym stopniu wytrenowania : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:SZTOBRYN MARTA
Author:SZTOBRYN MARTA
Signature:45D/4293