WIK - Ż (10)

Hemoliza w krążeniu pozaustroj owym z hemodilucją u dzieci :rozprawa doktorska/
Keyword:WOSZCZYK WIESŁAW
Author:WOSZCZYK WIESŁAW
Signature:45D/4250
Stężenie gastryny w surowicy krwi u niemowląt z klinicznie jawnymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:WOŚ HALINA
Author:WOŚ HALINA
Signature:45D/6000
Chirurgiczne leczenie nadciśnienia wrotnego. Analiza metod i wyników w oparciu o materiał kliniczny : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:WOŚ STANISŁAW
Author:WOŚ STANISŁAW
Signature:45D/3418
Chirurgiczne leczenie nadciśnienia wrotnego. Analiza metod i wyników w oparciu o materiał kliniczny : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:WOŚ STANISŁAW
Author:WOŚ STANISŁAW
Signature:45D/3418
Aspekty sądowo-lekarskie i kryminalistyczne działania pistoletu maszynowego
Keyword:WOŚKO GUSTAW
Author:WOŚKO GUSTAW
Signature:45D/2233
Ocena olejowych kropli ocznych w aspekcie biofarmaceutycznym :[praca doktorska]
Keyword:WOYCZIKOWSKI BRUNON
Author:WOYCZIKOWSKI BRUNON
Signature:45D/4917
Adaptacja wysiłkowa i wydolność fizyczna dziewcząt w okresie pokwitania.
Keyword:WOYNAROWSKA BARBARA
Author:WOYNAROWSKA BARBARA
Signature:45D/2334
Porównanie metod skośnego i strzałkowego rozszczepienia gałęzi żuchwy w operacyjnym leczeniu zniekształceń żuchwy : praca doktorska
Keyword:WOYTOŃ HANNA
Author:WOYTOŃ HANNA
Signature:45D/16898
Inhibitory peptydaz cysteinowych w raku jelita grubego : praca doktorska
Keyword:WOYTOŃ MAREK
Author:WOYTOŃ MAREK
Signature:45D/15309
Ocena migracji łożyska praca doktorska
Keyword:WOYTOŃ PIOTR
Author:WOYTOŃ PIOTR
Signature:45D/16755
Badania cytochemiczne w cytodiagnostyce płynów z jam ciała.
Keyword:WOYTOWICZ JERZY
Author:WOYTOWICZ JERZY
Signature:45D/808
Wykładniki morfologiczne i morfometryczne wczesnej fazy ogniskowego, segmentalnego zapalenia kłębków nerkowych (FSGS) u dzieci •. rozprawa doktorska
Keyword:WOŹNIAK ALDONA
Author:WOŹNIAK ALDONA
Signature:45D/15132
Analiza wybranych wskaźników odpowiedzi zapalnej organizmu na endoskopową cholangiopankreatografię wsteczną (ECPW) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOŹNIAK BEATA
Author:WOŹNIAK BEATA
Signature:45D/17615
Analiza wybranych wskaźników odpowiedzi zapalnej organizmu na endoskopową cholangiopankreatografię wsteczną (ECPW) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOŹNIAK BEATA
Author:WOŹNIAK BEATA
Signature:45D/17615
Wpływ sadofosu - 30 na obrazy histoenzymatyczne nerek zwierząt doświadczalnych :	[praca doktorska]
Keyword:WOŹNIAK DANUTA
Author:WOŹNIAK DANUTA
Signature:45D/6001
Ocena obrazowania urazowych zmian w odcinku szyjnym kręgosłupa i rdzeniu kręgowym w mielografii i MRI : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOŹNIAK ELŻBIETA
Author:WOŹNIAK ELŻBIETA
Signature:45D/16146
Właściwości zwłókniające niektórych pyłów mineralnych zawierających odmiany krystaliczne dwutlenku krzemu
Keyword:WOŹNIAK HELENA
Author:WOŹNIAK HELENA
Signature:45D/4960
Rozwojowe zaburzenia mineralizacji szkliwa zębów w populacjach o różnym stopniu ekspozycji na związki fluoru : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOŹNIAK KRZYSZTOF
Author:WOŹNIAK KRZYSZTOF
Signature:45D/17631
Rozwojowe zaburzenia mineralizacji szkliwa zębów w populacjach o różnym stopniu ekspozycji na związki fluoru : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOŹNIAK KRZYSZTOF
Author:WOŹNIAK KRZYSZTOF
Signature:45D/17631
Wpływ sterydów i halotanu na procesy bioenergetyczne w mitochondriach : praca doktorska
Keyword:WOŹNIAK MICHAŁ
Author:WOŹNIAK MICHAŁ
Signature:45D/6568