WIK - Ż (10)

Badanie współzależności pomiędzy szkodliwymi czynnikami środowiska pracy a parodontopatiami i zmianami śluzówkowymi u pracowników niektórych wydziałów fabryk mebli : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WILLA HENRYK
Author:WILLA HENRYK
Signature:45D/5921
Wpływ odczulania swoistego na wybrane wskaźniki immunoregulacyjne u dzieci z chorobami alergicznymi : praca doktorska
Keyword:WILLAK-JANC EWA
Author:WILLAK-JANC EWA
Signature:45D/14608
Badanie czynników ryzyka prowadzących do utraty niezależności osób starych oraz ocena kierunków postępowania profilaktycznego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WILMAŃSKA JOLANTA MARIA
Author:WILMAŃSKA JOLANTA MARIA
Signature:45D/16075
Operacja Shouldice'a w odmianie dwuwarstwowej w materiale własnym :	praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WINCZAKIEWICZ JACEK
Author:WINCZAKIEWICZ JACEK
Signature:45D/16300
Operacja Shouldice'a w odmianie dwuwarstwowej w materiale własnym :	praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WINCZAKIEWICZ JACEK
Author:WINCZAKIEWICZ JACEK
Signature:45D/16300
Jakość podstawowej opieki zdrowotnej nad pacjentami z nadciśnieniem tętniczym ; praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WINDAK ADAM
Author:WINDAK ADAM
Signature:46D/17208
Retrospektywna ocena leczenia raka szyjki macicy w Ośrodku Onkologicznym w Bydgoszczy w latach 1963-1994 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WINDORBSKA WIESŁAWA
Author:WINDORBSKA WIESŁAWA
Signature:45D/17995
Retrospektywna ocena leczenia raka szyjki macicy w Ośrodku Onkologicznym w Bydgoszczy w latach 1963-1994 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WINDORBSKA WIESŁAWA
Author:WINDORBSKA WIESŁAWA
Signature:45D/17995
Badania anatomiczne i histologiczne ślinianki podżuchwowej w rozwoju prenatalnym człowieka : rozprawa doktorska
Keyword:WINIARSKA LILIANA
Author:WINIARSKA LILIANA
Signature:45D/17175
Problem pozostawienia przydatków podczas operacji wycięcia macicy z powodu mięśniaków : rozprawa doktorska
Keyword:WINIARSKA MAŁGORZATA
Author:WINIARSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/15968
Zawartość ksylenu i aktywność niektórych enzymów we krwi w wyniku ekspozycji w warunkach przemysłowych : praca doktorska
Keyword:WINNICKA ANNA
Author:WINNICKA ANNA
Signature:45D/2642
Odpowiedź Gomori - pozytywnego układu neurosekrecyjnego na toksyczne uszkodzenie wątroby wywołane CCL4 : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WINNICKA MARIA MAŁGORZATA
Author:WINNICKA MARIA MAŁGORZATA
Signature:45D/6859
24-godzinne, nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WINNICKI MIKOŁAJ
Author:WINNICKI MIKOŁAJ
Signature:45D/14870
Ocena radiologiczna ścian żołądka parietografia “sztuczna“ i *'naturalna"
Keyword:WINNICKI STEFAN
Author:WINNICKI STEFAN
Signature:45D/778
Ocena wartości diagnostycznej monoaminooksydazy /MAO/ w wirusowym zapaleniu wątroby : praca na stopień naukowy doktora n. med.
Keyword:WINOGRODZKA-SZAFLIK HANNA
Author:WINOGRODZKA-SZAFLIK HANNA
Signature:45D/6925
Ocena zależności między występowaniem zakażeń Helicobacter Pylori a czynnikami socjoekonomicznymi i środowiskowymi w wybranej populacji gminy Wyrzysk rozprawa na stopień doktora
Keyword:WINOWSKI BOGDAN
Author:WINOWSKI BOGDAN
Signature:45D/16100
Śródoperacyjna metoda pomiarów odpływu jako podstawa rokowania w zabiegach arterioplastycznych : rozprawa doktorska
Keyword:WINOWSKI JACEK
Author:WINOWSKI JACEK
Signature:45D/6775
Celowana antymikoterapia w nawrotowym drożdżakowym zapaleniu pochwy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WINTER WALDEMAR
Author:WINTER WALDEMAR
Signature:45D/18269
Charakterystyka epidemiologiczna durów rzekomych w Polsce w latach 1945-1961
Keyword:WIÓR HALINA
Author:WIÓR HALINA
Signature:45D/723
Obrażenia ciała w materiale szpitala rejonowego w dwóch wybranych okresach czasowych : praca doktorska
Keyword:WIÓREK LESZEK
Author:WIÓREK LESZEK
Signature:45D/16509