WIK - Ż (10)

Przydatność przepływowej angiografii sonograficznej (power Doppler) w badaniu nadciśnienia wrotnego : rozprawa doktorska
Keyword:WOJTEK-TKOCZ RENATA
Author:WOJTEK-TKOCZ RENATA
Signature:45D/17625
Wartość operacji powtórnych w leczeniu nowotworów złośliwych u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJTIUK JAROSŁAW
Author:WOJTIUK JAROSŁAW
Signature:45D/17343
Ocena kariostatycznego działania nowych środków do higieny jamy ustnej o podwyższonej zawartości związków fluoru rozprawa doktorska
Keyword:WOJTKO ELŻBIETA
Author:WOJTKO ELŻBIETA
Signature:45D/16099
Badanie aktywności ATP-azy błon erytrocytów u chorych na przewlekłą białaczkę limfatyczną : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:WOJTKOWIAK RENATA
Author:WOJTKOWIAK RENATA
Signature:45D/4294
Sprawność układu równowagi u dzieci słabo słyszących : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJTKOWSKI MIROSŁAW
Author:WOJTKOWSKI MIROSŁAW
Signature:45D/17488
Sprawność układu równowagi u dzieci słabo słyszących : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJTKOWSKI MIROSŁAW
Author:WOJTKOWSKI MIROSŁAW
Signature:45D/17488
Synteza pochodnych amidu kwasu fenylodwuallilo octowegp oraz fenylodwuallilo -walerolakton
Keyword:WOJTOWSKI RYSZARD KAZMIERZ
Author:WOJTOWSKI RYSZARD KAZMIERZ
Signature:45D/240
Ocena wartości liofilizowanych komórek grasicy jako źródła antygenu przy produkcji surowic antytymocytarnych : praca doktorska
Keyword:WOJTULEWICZ-KURKUS JADWIGA
Author:WOJTULEWICZ-KURKUS JADWIGA
Signature:45D/2366
Częstość występowania anomalii układu kostnego rąk i stóp u dzieci chorych na białaczkę : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJTULEWICZ-POTOCKA KRYSTYNA
Author:WOJTULEWICZ-POTOCKA KRYSTYNA
Signature:45D/6454
Ocena wartości badania urodynamicznego w rozpoznawaniu przyczyn i leczeniu moczenia mimowolnego u dzieci : praca doktorska
Keyword:WOJTYNEK GRAŻYNA
Author:WOJTYNEK GRAŻYNA
Signature:45D/14569
Częstość występowania i dynamika przewlekłych nieswoistych chorób układu oddechowego u osób stale mieszkających w mieście oraz u ludności napływowej pochodzącej ze wsi : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:WOJTYNIAK BOGDAN
Author:WOJTYNIAK BOGDAN
Signature:45D/4884
Wpływ środków farmakologicznych zmieniających przewodnictwo synaptyczne na odczyn rozrostowy przedniego płata przysadki po owariektomii : praca doktorska
Keyword:WOLANIUK ANNA
Author:WOLANIUK ANNA
Signature:45D/5566
 Wpływ chlormadinonu stosowanego w okresie przekwitania na niektóre wykładniki funkcjj ustroju kobiety s praca doktorska
Keyword:WOLAŃCZYK TADEUSZ BOLESŁAW
Author:WOLAŃCZYK TADEUSZ BOLESŁAW
Signature:45D/3440
Funkcjonowanie psychospołeczne młodzieży chorej na padaczkę : praca doktorska
Keyword:WOLAŃCZYK TOMASZ
Author:WOLAŃCZYK TOMASZ
Signature:45D/17905
Ocena wyników zespolenia przewodowo-dwunastniczego w kamicy dróg żółciowych ; rozprawa doktorska
Keyword:WOLDAN JERZY
Author:WOLDAN JERZY
Signature:45D/4868
Zależna od histaminy synteza cyklicznego AMP w szyszynce kurczęcia : rola kinazy białkowej C i jonów wapniowych
Keyword:WOLDAN-TAMBOR AGATA
Author:WOLDAN-TAMBOR AGATA
Signature:45D/16169
Badania nad wpływem hemolizy na czas krwawienia u szczurów :rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOLLNY TOMASZ
Author:WOLLNY TOMASZ
Signature:45D / 16076
Krystaliczna hydro-liaza D-2-fosfogliceryninu z mięśni ludzkich.
Keyword:WOLNA ELŻBIETA
Author:WOLNA ELŻBIETA
Signature:45D/531
Wpływ promotorów sorpcji na wchłanianie insuliny przez błonę śluzową nosa : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:WOLNIAK LUCYNA
Author:WOLNIAK LUCYNA
Signature:45D/15280
Stężenie mioglobiny w surowicy krwi pępowinowej noworodka jako potencjalny wykładnik niedotlenienia płodu : rozprawa doktorska
Keyword:WOLNICKA BEATA
Author:WOLNICKA BEATA
Signature:45D/16222