WIK - Ż (10)

Ocena aktywności katecholaminergicznej u dzieci z wolem obojętnym i nadczynnym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WITKOWSKI DANIEL
Author:WITKOWSKI DANIEL
Signature:45D/17721
Wpływ przerwania ciąży na zdrowie i dalszą płodność kobiet : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:WITKOWSKI JANUSZ
Author:WITKOWSKI JANUSZ
Signature:45D/5421
Ocena przydatności hemodilucji z użyciem roztworów krystaloidów do operacji ginekologicznych przeprowadzanych w znieczuleniu zewnątrzoponowym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WITKOWSKI JAROSŁAW
Author:WITKOWSKI JAROSŁAW
Signature:45D/17011
Ocena przydatności hemodilucji z użyciem roztworów krystaloidów do operacji ginekologicznych przeprowadzanych w znieczuleniu zewnątrzoponowym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WITKOWSKI JAROSŁAW
Author:WITKOWSKI JAROSŁAW
Signature:45D/17011
Przydatność badań radioimmunologicznych w chirurgicznym leczeniu raka jelita grubego w ocenie klinicznej i patomorfologicznej : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:WITKOWSKI JERZY, MAJEWSKI PRZEMYSŁAW
Author:WITKOWSKI JERZY, MAJEWSKI PRZEMYSŁAW
Signature:45D/5924
Przydatność badań radioimmunologicznych w chirurgicznym leczeniu raka jelita grubego w ocenie klinicznej i patomorfologicznej : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:WITKOWSKI JERZY, MAJEWSKI PRZEMYSŁAW
Author:WITKOWSKI JERZY, MAJEWSKI PRZEMYSŁAW
Signature:45D/5924
Operacyjne leczenie przepukliny pachwinowej metodą Bassiniego i beznapięciową Rutkowa. Prospektywne badania randomizowane : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WITKOWSKI PIOTR
Author:WITKOWSKI PIOTR
Signature:45D/17802
Zmiany metaboliczne i morfologiczne mięśnia sercowego w krążeniu pozaustrojowym z perfuzją i bez perfuzji tętnic wieńcowych
Keyword:WITKOWSKI STANISŁAW
Author:WITKOWSKI STANISŁAW
Signature:45D/6205
Wpływ zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu A i B na wydzielanie TNF@ i jego rozpuszczalnych receptorów w przebiegu ostrego wirusowego zapalenia wątroby : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WITOR ADAM
Author:WITOR ADAM
Signature:45D/16220
Wpływ zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu A i B na wydzielanie TNF@ i jego rozpuszczalnych receptorów w przebiegu ostrego wirusowego zapalenia wątroby : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WITOR ADAM
Author:WITOR ADAM
Signature:45D/16220
Stężenie wybranych cytokin w surowicy chorych w przebiegu ostrego wirusowego zapalenia wątroby typu A i B : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WITOR ANITA
Author:WITOR ANITA
Signature:45D/17128
Stężenie wybranych cytokin w surowicy chorych w przebiegu ostrego wirusowego zapalenia wątroby typu A i B : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WITOR ANITA
Author:WITOR ANITA
Signature:45D/17128
Wpływ zakażenia u matek na kształtowanie się poziomu immunoglobulin u noworodków
Keyword:WITT CECYLIA
Author:WITT CECYLIA
Signature:45D/2311
Aspekty kliniczne, czynnościowe i morfologiczne zmian w drogach oddechowych u ratowników straży pożarnej w następstwie przewlekłego zawodowego narażenia na czynniki szkodliwe : praca doktorska
Keyword:WITT MAGDALENA
Author:WITT MAGDALENA
Signature:45D/17143
Ocena stabilności i fiksacji implantu po endoprote-zoplastyce bezcementowej stawu biodrowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WITTMANN JAROSŁAW
Author:WITTMANN JAROSŁAW
Signature:45D/14856
Wpływ niedrożności nosa na oddychanie w świetle pomiarów bronchospirometrycznych.
Keyword:WITWICKA ZOFIA
Author:WITWICKA ZOFIA
Signature:45D/884
Epidemiologia i wyniki leczenia chorych z obrażeniami czaszkowo-mózgowymi w materiale Oddziału Ogólnochirurgicznego Szpitala Rejonowego w Wejherowie : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:WITZLING MIECZYSŁAW
Author:WITZLING MIECZYSŁAW
Signature:45D/17818
Epidemiologia i wyniki leczenia chorych z obrażeniami czaszkowo-mózgowymi w materiale Oddziału Ogólnochirurgicznego Szpitala Rejonowego w Wejherowie : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:WITZLING MIECZYSŁAW
Author:WITZLING MIECZYSŁAW
Signature:45D/17818
Konstrukcja dwuci s tronowych wektorów retrowirusowych dla celOw terapii genowej nowotoworów : praca doktorska
Keyword:WIZNEROWICZ MACIEJ
Author:WIZNEROWICZ MACIEJ
Signature:45D/15800
Następstwa stosowania antybiotyków aminogllkozydowych w leczeniu niemowląt i małych dzieci i badania prospektywne i praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:WLAZŁOWSKI JAROSŁAW
Author:WLAZŁOWSKI JAROSŁAW
Signature:45d/15601