WIK - Ż (10)

Anatomia końcowych odcinków tętnic tarczowych i ich znaczenie w chirurgii tarczycy.
Keyword:WIŚNIEWSKI JÓZEF
Author:WIŚNIEWSKI JÓZEF
Signature:45D/307
Wartość diagnostyczna echokardiograficznego testu wysiłkowego w wykrywaniu istotnych zwężeń tętnic wieńcowych u pacjentów z podejrzeniem bądź klinicznie rozpoznaną chorobą wieńcową : praca doktorska
Keyword:WITA KRYSTIAN
Author:WITA KRYSTIAN
Signature:45D/14556
Wpływ bradykininy i Glyvenolu - leku przeciwbradykininowego na rozwój miażdżycy doświadczalnej : praca doktorska
Keyword:WITANOWSKA ANNA
Author:WITANOWSKA ANNA
Signature:45D/4312
Wpływ bradykininy i Glyvenolu - leku przeciwbradykininowego na rozwój miażdżycy doświadczalnej : praca doktorska
Keyword:WITANOWSKA ANNA
Author:WITANOWSKA ANNA
Signature:45D/4312
Metody oznaczania leków beta-adrenolitycznych pochodnych aryloksyalkiloaminopropanolu w preparatach farmaceutycznych i w osoczu : praca doktorska
Keyword:WITEK AGNIESZKA
Author:WITEK AGNIESZKA
Signature:45D/17483
Wpływ ciąży i selekcji na poziom i aktywność wybranych wskaźników biochemicznych w nerce, wątrobie i osoczu krwi myszy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WITEK KRZYSZTOF
Author:WITEK KRZYSZTOF
Signature:45D/18417
Czynność tarczycy u chorych z przewlekłymi wirusowymi zapaleniami wątroby w trakcie terapii rekombinowanym interferonem L-2b : praca doktorska
Keyword:WITIUK-MISZTALSKA ANNA
Author:WITIUK-MISZTALSKA ANNA
Signature:45D/14256
Udział hormonów regulacji wolemicznej w patogenezie zmian ciśnienia tętniczego indukowanych hemodializą u chorych na przewlekłą mocznicę : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WITKOWICZ JOANNA
Author:WITKOWICZ JOANNA
Signature:45D/16763
Udział hormonów regulacji wolemicznej w patogenezie zmian ciśnienia tętniczego indukowanych hemodializą u chorych na przewlekłą mocznicę : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WITKOWICZ JOANNA
Author:WITKOWICZ JOANNA
Signature:45D/16763
Zawartość błonnika pokarmowego całkowitego w wybranych przetworach zbożowych, warzywach i owocach oraz diecie szpitalnej : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:WITKOWSKA ANNA
Author:WITKOWSKA ANNA
Signature:45D/15410
Zawartość błonnika pokarmowego całkowitego w wybranych przetworach zbożowych, warzywach i owocach oraz diecie szpitalnej : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:WITKOWSKA ANNA
Author:WITKOWSKA ANNA
Signature:45D/15410
Badania porównawcze nad chorobotwórczymi i niechorobotwórczymi odmianami Shigella flexneri ; praca doktorska
Keyword:WITKOWSKA DANUTA
Author:WITKOWSKA DANUTA
Signature:45D/4305
Udział amin biogennych w mechaniźmie neurotoksycznego oddziaływania związków nieorganicznych wanadu : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:WITKOWSKA DANUTA
Author:WITKOWSKA DANUTA
Signature:45D/7152
Epidemiologia migreny i bólów głowy w populacji dorosłych mieszkańców Warszawa : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:WITKOWSKA-OLEARSKA KARYNA
Author:WITKOWSKA-OLEARSKA KARYNA
Signature:658,984
Neurofizjologiczna (endogenny potencjał P300) ocena funkcji poznawczych u chorych na cukrzycę t rozprawa doktorska
Keyword:WITKOWSKA-PIELA ZOFIA
Author:WITKOWSKA-PIELA ZOFIA
Signature:45D/15362
Zespoły depresyjne u dzieci w wieku od 7 do 14 lat : rozprawa doktorska
Keyword:WITKOWSKA-ROSZKA JÓZEFA
Author:WITKOWSKA-ROSZKA JÓZEFA
Signature:45D/5322
Radiologiczne badanie dróg żółciowych przy pomocy biligrafiny
Keyword:WITKOWSKA-SZYMCZYK ELŻBIETA
Author:WITKOWSKA-SZYMCZYK ELŻBIETA
Signature:45D/602
Zaburzenia psychiczne o obrazie zespołu depresyjnego w nieieczonej populacji młodzieży klas VII szkół warszawskich : praca doktorska
Keyword:WITKOWSKA-ULATOWSKA HANNA
Author:WITKOWSKA-ULATOWSKA HANNA
Signature:45D/14224
Wybrane zagadnienia z epidemiologii i ocena odległych następstw urazów klatki piersiowej w podregio-nie grudziądzkim : praca doktorska
Keyword:WITKOWSKI ANDRZEJ
Author:WITKOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/14907
Ocena aktywności katecholaminergicznej u dzieci z wolem obojętnym i nadczynnym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WITKOWSKI DANIEL
Author:WITKOWSKI DANIEL
Signature:45D/17721