WIK - Ż (10)

Zaburzenia w oddawaniu moczu, w przypadkach tarni dwudzielnej utajonej, ze szczególnym uwzględnieniem moczenia nocnego, oraz wyniki operacyjnego leczenia odbarczającego.
Keyword:WOCJAN JULIUSZ
Author:WOCJAN JULIUSZ
Signature:45D/881
Badania polarograficzne w plaźmie nasienia ludzkiego w przypadkach małżeństw niepłodnych: praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:WODARCZYK-MATYSEK DOROTA
Author:WODARCZYK-MATYSEK DOROTA
Signature:45D/6770
Znaczenie rokownicze onkoproteiny P53 i cząsteczki adhezyjnej CD44 w raku krtani: praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOIŃSKA TERESA
Author:WOIŃSKA TERESA
Signature:45D/17651
Stany przedrakowe i raki wargi dolnej ze szczególnym uwzględnieniem błony podstawnej.
Keyword:WOJACZYŃSKA-SZADOWSKA ANNA
Author:WOJACZYŃSKA-SZADOWSKA ANNA
Signature:45D/363
Występowanie izoenzymów dehydrogenazy mleczanowej w krwinkach czerwonych dzieci zdrowych i z chorobą nowotworową: praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJAKIEWICZ ROMAN
Author:WOJAKIEWICZ ROMAN
Signature:45D/3988
Wpływ inhibitorów enzymu konwertującego na metabolizm tkanki łącznej aorty w doświadczalnej hipercholesterolemii: rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJAKOWSKI WOJCIECH
Author:WOJAKOWSKI WOJCIECH
Signature:45D/16399
Skojarzenie immunosupresji Cyklosporyną A ze stałym podawaniem ketokonazolu u pacjentów po transplantacji serca: rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJARSKI JACEK
Author:WOJARSKI JACEK
Signature:45D/16619
Skojarzenie immunosupresji Cyklosporyną A ze stałym podawaniem ketokonazolu u pacjentów po transplantacji serca: rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJARSKI JACEK
Author:WOJARSKI JACEK
Signature:45D/16619
Korelacje kliniczne wybranych parametrów odczynowości humoralnej i komórkowej w twardzinie układowej : praca doktorska
Keyword:WOJAS-PELC ANNA
Author:WOJAS-PELC ANNA
Signature:114677
Badania morfologiczne i anatomiczne owoców i nasion gatunków leczniczych z rodziny Labiatae juss.
Keyword:WOJCIECHOWSKA BARBARA
Author:WOJCIECHOWSKA BARBARA
Signature:45D/341
Metoda SOL-GEL w wytwarzaniu tlenków łączących w metalowych protezach zębowych licowanych napalaną porcelaną : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJCIECHOWSKA EWA
Author:WOJCIECHOWSKA EWA
Signature:45D/17126
Metoda SOL-GEL w wytwarzaniu tlenków łączących w metalowych protezach zębowych licowanych napalaną porcelaną : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJCIECHOWSKA EWA
Author:WOJCIECHOWSKA EWA
Signature:45D/17126
Rola dehydrogenazy mleczanowej (LDH) mięśni szkieletowych i wątroby w procesach adaptacyjnych ustroju do wysiłku: [praca doktorska]
Keyword:WOJCIECHOWSKA FELICJA
Author:WOJCIECHOWSKA FELICJA
Signature:45D/3792
Adhezja limfocytów T do śródbłonka i białek macierzy łącznotkankowej u dzieci z astmą i atopowym zapaleniem skóry: rozprawa doktorska
Keyword:WOJCIECHOWSKA IRENA
Author:WOJCIECHOWSKA IRENA
Signature:45D/14695
Oddziaływanie pobudzenia i blokowania receptorów adrenergicznych na transport jonów w izolowanej tchawicy królika w świetle badań elektrofizjologicznych: praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:WOJCIECHOWSKA IWONA
Author:WOJCIECHOWSKA IWONA
Signature:45D/15940
Ocena nefrotoksyczności cytostatyków u dzieci z nowotworami narządowymi: praca doktorska
Keyword:WOJCIECHOWSKA VIOLETTA
Author:WOJCIECHOWSKA VIOLETTA
Signature:45D/15722
Ocena kliniczna pacjentów z obutracyjną chorobą płuc leczonych autoszczepionką z zastosowaniem podwójnie ślepej próby
Keyword:WOJCIECHOWSKA WIESłAWA
Author:WOJCIECHOWSKA WIESłAWA
Signature:45D/15250
Ocena przydatności ultrasonografii w diagnostyce nietrzymania moczu u kobiet: rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ
Author:WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/16781
Profilaktyka zakrzepicy po operacjach ginekologicznych przy pomocy małych dawek heparyny : praca przygotowywana jako rozprawa doktorska
Keyword:WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ
Author:WOJCIECHOWSKI ANDRZEJ
Signature:45d/6784
Wpływ wybranych cytostatyków na syntezę DNA, RNA i białka w tkankach i narządach myszy : praca doktorska
Keyword:WOJCIECHOWSKI BOGUSŁAW
Author:WOJCIECHOWSKI BOGUSŁAW
Signature:45D/14464