WIK - Ż (10)

Porównawcza kinetyka doustnie zastosowanego propranololu i atenolu u chorych po resekcji żołądka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJCIECHOWSKI GRZEGORZ
Author:WOJCIECHOWSKI GRZEGORZ
Signature:45D/16040
Porównawcza kinetyka doustnie zastosowanego propranololu i atenolu u chorych po resekcji żołądka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJCIECHOWSKI GRZEGORZ
Author:WOJCIECHOWSKI GRZEGORZ
Signature:45D/16040
Wpływ czynników wzrostu (TGF-a, EGF i urogastronu) na czynność sekrecyjną izolowanych gruczołów żołądkowych szczura : praca doktorska
Keyword:WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF
Author:WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D14249
Wybrane parametry czynnościowe granulocytów obojętnochłonnych u chorych z zespołem jelita drażliwego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJCIECHOWSKI PIOTR
Author:WOJCIECHOWSKI PIOTR
Signature:45D/16108
Wybrane parametry czynnościowe granulocytów obojętnochłonnych u chorych z zespołem jelita drażliwego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJCIECHOWSKI PIOTR
Author:WOJCIECHOWSKI PIOTR
Signature:45D/16108
Ocena przydatności protezy naczyniowej w uzupełnianiu ubytków nerwów obwodowych w warunkach doświadczalnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJCIECHOWSKI WIESŁAW
Author:WOJCIECHOWSKI WIESŁAW
Signature:45D/17167
Analiza niektórych pozapołożniczych przyczyn nisko-wagowości noworodków w warunkach pracy lekarza terenowego : praca doktorska
Keyword:WOJCIECHOWSKI ZYGFRYD
Author:WOJCIECHOWSKI ZYGFRYD
Signature:45D/2750
Ocena odległych wyników leczenia operacyjnego chorych na raka płuca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJCIESZKO ADAM
Author:WOJCIESZKO ADAM
Signature:45D/14929
Zmiany morfologiczne wątroby szczura w toku podawania trójchloroetylenu : praca doktorska
Keyword:WOJDA-GRADOWSKA URSZULA
Author:WOJDA-GRADOWSKA URSZULA
Signature:45D/5562
Badania nad reaktywnością układu adrenergicznego w stanach zwiększonej aktywności fibrynolitycznej krwi : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:WOJDALSKI JERZY
Author:WOJDALSKI JERZY
Signature:45D/6365
Wykorzystanie badania rynomanometrycznego w ocenie leczenia chirurgicznego niedrożności nosa : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJDAS ANDRZEJ
Author:WOJDAS ANDRZEJ
Signature:45D/17490
Wykorzystanie badania rynomanometrycznego w ocenie leczenia chirurgicznego niedrożności nosa : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJDAS ANDRZEJ
Author:WOJDAS ANDRZEJ
Signature:45D/17490
Ocena skuteczności stymulacji zmiennym polem magnetycznym niskiej częstotliwości w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJDYNIAK TADEUSZ
Author:WOJDYNIAK TADEUSZ
Signature:45D/16549
Zagadnienie przestępczości w schizofrenii
Keyword:WOJDYSŁAWSKA-WAŁD IRENA
Author:WOJDYSŁAWSKA-WAŁD IRENA
Signature:45D/214
Histochemiczne badania porównawcze błon kosmówkowo - omoczniowych rozwijających się zarodków kurzych niezakażonych i zakażonych wirusami krowianki i ospy prawdziwej
Keyword:WOJEWÓDZKA-TOWlAŃSKA ANNA
Author:WOJEWÓDZKA-TOWlAŃSKA ANNA
Signature:45D/2281
Odruchy postawne a rozwój funkcji statycznych dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym : praca doktorska
Keyword:WOJEWSKA-WÓJCIK BARBARA
Author:WOJEWSKA-WÓJCIK BARBARA
Signature:45D/2416
Wpływ cytostatyków na aktywność dwusacharydaz błony śluzowej jelita cienkiego u ludzi
Keyword:WOJNAR JERZY
Author:WOJNAR JERZY
Signature:45D/5414
Ocena przebiegu klinicznego i wyników leczenia u chorych z mostkami mięśniowymi tętnic wieńcowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJNAR RAFAŁ
Author:WOJNAR RAFAŁ
Signature:45D/15991
Zachowawczo-protetyczne leczenie urazowych uszkodzeń koron zębów stałych z nieuformowanymi korzeniami : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJNAR-KALINA ALICJA
Author:WOJNAR-KALINA ALICJA
Signature:45D/3385
Wpływ niektórych leków uspakających i pobudzających centralny Układ nerwowy na zmęczenie słuchowe
Keyword:WOJNAROWSKA WANDA
Author:WOJNAROWSKA WANDA
Signature:WOJNAROWSKA WANDA