WIK - Ż (10)

Wpływ oleju z nasion wiesiołka na rozwój płodu w hi-potrofii doświadczalnej u królika : praca doktorska
Keyword:WOJNARSKI LESZEK
Author:WOJNARSKI LESZEK
Signature:45D/14615
Badania immunofenotypowe w diagnostyce pierwotnie skórnych chłoniaków T-komórkowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJNOWSKA DOROTA
Author:WOJNOWSKA DOROTA
Signature:45D/17727
Badania immunofenotypowe w diagnostyce pierwotnie skórnych chłoniaków T-komórkowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJNOWSKA DOROTA
Author:WOJNOWSKA DOROTA
Signature:45D/17727
Wpływ kortykosteroidów inhalacyjnych i systemowych na chemotaksję granulocytów obojętnochłonnych i limfocytów u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc : rozprawa doktorska
Keyword:WOJNOWSKI PIOTR
Author:WOJNOWSKI PIOTR
Signature:45D/16417
Wpływ kortykosteroidów inhalacyjnych i systemowych na chemotaksję granulocytów obojętnochłonnych i limfocytów u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc : rozprawa doktorska
Keyword:WOJNOWSKI PIOTR
Author:WOJNOWSKI PIOTR
Signature:45D/16417
Asymetrie krtaniowe u nauczycieli ubiegających się o uznanie choroby zawodowej narządu głosu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJNOWSKI WALDEMAR
Author:WOJNOWSKI WALDEMAR
Signature:45D/16713
Asymetrie krtaniowe u nauczycieli ubiegających się o uznanie choroby zawodowej narządu głosu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJNOWSKI WALDEMAR
Author:WOJNOWSKI WALDEMAR
Signature:45D/16713
Częstość występowania nadwrażliwości kontaktowej u chorych na atopowe zapalenie skóry w aglomeracji wielkoprzemysłowej Górnego Śląska : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJSA JOLANTA
Author:WOJSA JOLANTA
Signature:45D/15992
Biosynteza amylazy i proteazy przez szczep Strepto-myces olivaceus 142 : praca doktorska
Keyword:WOJSKOWICZ JAN
Author:WOJSKOWICZ JAN
Signature:45D/2622
Badania korelacji między stanem zdrowia i sprawnością psycho-fizyczną ludzi starych a ich zaangażowaniem w działalność samopomocową i pracę woluntarną : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJSZEL ZYTA BEATA
Author:WOJSZEL ZYTA BEATA
Signature:45D/15440
Badania korelacji między stanem zdrowia i sprawnością psycho-fizyczną ludzi starych a ich zaangażowaniem w działalność samopomocową i pracę woluntarną : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJSZEL ZYTA BEATA
Author:WOJSZEL ZYTA BEATA
Signature:45D/15440
Późne następstwa operacyjnego leczenia chorych po krwotoku podpajęczynówkowym spowodowanym pękniętym tętniakiem mózgu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJTACHA MACIEJ
Author:WOJTACHA MACIEJ
Signature:45D/16914
Czynność wątroby po odległych częściowych resekcjach żołądka w chorobie wrzodowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJTACHA-WENCEL BARBARA
Author:WOJTACHA-WENCEL BARBARA
Signature:45D/3417
Analiza zapaleń płuc i oskrzeli u niemowląt na materiale Szpitala Dziecięcego im. Janusza Korczaka we Wrocławiu w latach 1966 - 1975 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJTAK STEFAN
Author:WOJTAK STEFAN
Signature:45D/3434
Analiza zapaleń płuc i oskrzeli u niemowląt na materiale Szpitala Dziecięcego im. Janusza Korczaka we Wrocławiu w latach 1966 - 1975 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJTAK STEFAN
Author:WOJTAK STEFAN
Signature:45D/3434
Odległe wyniki całkowitej korekcji zespołu czworaczego Fallota u dzieci :[praca doktorska]
Keyword:WOJTALIK MICHAŁ
Author:WOJTALIK MICHAŁ
Signature:45D/8878
Przyczyny utraty korekcji po operacyjnym leczeniu chorych z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa : praca doktorska
Keyword:WOJTASIK WALDEMAR
Author:WOJTASIK WALDEMAR
Signature:45D/2711
Wartość prognostyczna wybranych wskaźników biochemicznych biofizycznych u kobiet zagrożonych osteoporozą typu I
Keyword:WOJTASZEK HENRYK
Author:WOJTASZEK HENRYK
Signature:45D/14114
Ocena kształtu łuków zębowych oraz zgryzu w uzębieniu mlecznym u dzieci z roszczepami podniebienia : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOJTASZEK-SŁOMINSKA ANNA
Author:WOJTASZEK-SŁOMINSKA ANNA
Signature:45D/17267
Przydatność przepływowej angiografii sonograficznej (power Doppler) w badaniu nadciśnienia wrotnego : rozprawa doktorska
Keyword:WOJTEK-TKOCZ RENATA
Author:WOJTEK-TKOCZ RENATA
Signature:45D/17625