WIK - Ż (10)

Ocena wpływu niezbędnych fosfolipidów (EPL) na skład kwasów tłuszczowych we frakcjach lipidowych surowicy krwi w hipercholesterolemii doświadczalnej u królików : praca doktorska
Keyword:WIRA DANIELA
Author:WIRA DANIELA
Signature:45D/16474
Ocena wpływu niezbędnych fosfolipidów (EPL) na skład kwasów tłuszczowych we frakcjach lipidowych surowicy krwi w hipercholesterolemii doświadczalnej u królików : praca doktorska
Keyword:WIRA DANIELA
Author:WIRA DANIELA
Signature:45D/16474
Physicochemical and biological characterizations of type I and II human and murine interferons
Keyword:WIRANOWSKA-STEWART MARZENNA
Author:WIRANOWSKA-STEWART MARZENNA
Signature:45D/6426
Physicochemical and biological characterizations of type I and II human and murine interferons
Keyword:WIRANOWSKA-STEWART MARZENNA
Author:WIRANOWSKA-STEWART MARZENNA
Signature:45D/6426
Wypadki przy pracy rolniczej w materiale orzeczniczym Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Radomiu w 1996 roku : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIRASZKA ROBERT
Author:WIRASZKA ROBERT
Signature:45D/15807
Przyczyny i wpływ odraczania operacji wola na przebieg choroby i odległe wyniki leczenia : rozprawa doktorska
Keyword:WIS JANUSZ MAREK
Author:WIS JANUSZ MAREK
Signature:45D/15990
Ocena wczesnych wyników i powikłań pooperacyjnych po chirurgicznym leczeniu zespołu pozakrzepowego kończyn dolnych : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:WISŁAWSKI SŁAWOMIR
Author:WISŁAWSKI SŁAWOMIR
Signature:45D/15724
Badania w dziedzinie pochodnych imidazolinotiolu-2 : praca doktorska
Keyword:WISTEROWICZ KRYSTYNA
Author:WISTEROWICZ KRYSTYNA
Signature:45D/2494
Wybrane parametry hemostazy osoczowej i płytkowej u chorych na cukrzycę insulinoniezależną leczonych pochodnymi sulfonylomocznika : [praca doktorska]
Keyword:WISZNIEWSKI PAWEŁ
Author:WISZNIEWSKI PAWEŁ
Signature:45D/15464
Przydatność echokardiografii w okresie noworodkowym : praca doktorska
Keyword:WISZNIOWSKI GRZEGORZ
Author:WISZNIOWSKI GRZEGORZ
Signature:45D/14639
Wpływ biguanidów i insuliny na metabolizm izolowanych komórek tłuszczowych.
Keyword:WIŚNIEWSKA ALICJA
Author:WIŚNIEWSKA ALICJA
Signature:45D/2254
Aktywność antytrombiny III (AT III) w stanach fizjologicznych i w wybranych chorobach : rozprawa doktorska
Keyword:WIŚNIEWSKA EWA
Author:WIŚNIEWSKA EWA
Signature:45D/16315
Adaptacja świnki morskiej do acetylocholiny.
Keyword:WIŚNIEWSKA JUSTYNA M.
Author:WIŚNIEWSKA JUSTYNA M.
Signature:45D/530
Badania morfologiczne nad zachowaniem się granicznej błony glejowej okołonaczyniowej w przypadkach miażdżycy naczyń mózgowych z nadciśnieniem i bez nadciśnienia.
Keyword:WIŚNIEWSKA KRYSTYNA
Author:WIŚNIEWSKA KRYSTYNA
Signature:45D/625
Ocena wiarygodności rejestru wad wrodzonych jako źródła identyfikacji rodzin ryzyka genetycznego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIŚNIEWSKA MARZENA
Author:WIŚNIEWSKA MARZENA
Signature:45D/16089
Ocena wiarygodności rejestru wad wrodzonych jako źródła identyfikacji rodzin ryzyka genetycznego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIŚNIEWSKA MARZENA
Author:WIŚNIEWSKA MARZENA
Signature:45D/16089
Wpływ stanu klinicznego, palenia tytoniu oraz stosowanego leczenia na stężenie teofiliny u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIŚNIEWSKA-JAROSIŃSKA MARIA
Author:WIŚNIEWSKA-JAROSIŃSKA MARIA
Signature:45D/15923
Wpływ stanu klinicznego, palenia tytoniu oraz stosowanego leczenia na stężenie teofiliny u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIŚNIEWSKA-JAROSIŃSKA MARIA
Author:WIŚNIEWSKA-JAROSIŃSKA MARIA
Signature:45D/15923
Analiza przydatności badań okulistycznych w rozpoznawaniu i leczeniu guzów okolicy skrzyżowania nerwów wzrokowych u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIŚNIEWSKA-KRAWCZYK ELŻBIETA
Author:WIŚNIEWSKA-KRAWCZYK ELŻBIETA
Signature:45D/16552
Analiza przydatności badań okulistycznych w rozpoznawaniu i leczeniu guzów okolicy skrzyżowania nerwów wzrokowych u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WIŚNIEWSKA-KRAWCZYK ELŻBIETA
Author:WIŚNIEWSKA-KRAWCZYK ELŻBIETA
Signature:45D/16552