WIK - Ż (10)

Następstwa stosowania antybiotyków aminogllkozydowych w leczeniu niemowląt i małych dzieci i badania prospektywne i praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:WLAZŁOWSKI JAROSŁAW
Author:WLAZŁOWSKI JAROSŁAW
Signature:45D/15601
Reaktywność immunologiczna pacjentów poddanych zabiegom kardiochirurgicznym w krążeniu pozaustrojowym : praca doktorska
Keyword:WŁASZCZYK ANDRZEJ
Author:WŁASZCZYK ANDRZEJ
Signature:45D/14606
Ocena przydatności badania echokardiograficznego serca płodu w II połowie ciąży bliźniaczej :	rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WŁOCH AGATA
Author:WŁOCH AGATA
Signature:45D/15879
Ocena czynności wydzielniczej i morfologii błony śluzowej żołądka w cukrzycy młodocianych : praca doktorska
Keyword:WŁODARCZYK DANIEL
Author:WŁODARCZYK DANIEL
Signature:45D/2762
Wartość diagnostyczna endoskopii z zastosowaniem roztworu Lugola w stanach zapalnych przełyku : rozprawa doktorska
Keyword:WŁODARCZYK JANUSZ ROMAN
Author:WŁODARCZYK JANUSZ ROMAN
Signature:45D/16212
Wartość badania endosonograficznego przezpochwowego w ocenie rozrostów i nowotworów endometrium : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WŁODARCZYK LESZEK
Author:WŁODARCZYK LESZEK
Signature:45D/17183
Wpływ doświadczalnej hiperkapni na układ hemostazy : praca doktorska
Keyword:WŁODARCZYK MARCIN
Author:WŁODARCZYK MARCIN
Signature:45D/17741
Wzrost kręgosłupa po spondylodezie u dzieci i młodzieży z idiopatyczną skoliozą : praca doktorska
Keyword:WŁODARCZYK RYSZARD
Author:WŁODARCZYK RYSZARD
Signature:45D/2722
Własny wskaźnik pulsacji (PI) w analizie krzywej dopplerowskiej w miażdżycy kończyn dolnych : praca doktorska
Keyword:WŁODARCZYK SŁAWOMIR
Author:WŁODARCZYK SŁAWOMIR
Signature:45D/14316
Leczenie fibrynolityczne zakrzepicy przeszczepów omijających udowo-podkolanowych i udowo-piszczelowych za pomocą tkankowego aktywatora plazainogenu : [praca doktorska]
Keyword:WŁODARCZYK ZBIGNIEW
Author:WŁODARCZYK ZBIGNIEW
Signature:45D/15456
Leczenie fibrynolityczne zakrzepicy przeszczepów omijających udowo-podkolanowych i udowo-piszczelowych za pomocą tkankowego aktywatora plazainogenu : [praca doktorska]
Keyword:WŁODARCZYK ZBIGNIEW
Author:WŁODARCZYK ZBIGNIEW
Signature:45D/15456
Wpływ urazu operacyjnego w obrębie gałęzi żuchwy młodych kotów na dalszy wzrost żuchwy : praca doktorska
Keyword:WŁODARKIEWICZ ADAM
Author:WŁODARKIEWICZ ADAM
Signature:45D/2761
Ocena skuteczności zabiegu przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki wieńcowej u chorych w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego po nieskutecznym leczeniu trombolitycznym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WNĘK ANDRZEJ
Author:WNĘK ANDRZEJ
Signature:45D/15698
Ocena skuteczności zabiegu przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki wieńcowej u chorych w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego po nieskutecznym leczeniu trombolitycznym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WNĘK ANDRZEJ
Author:WNĘK ANDRZEJ
Signature:45D/15698
Zmiany wątrobowe u zakażonych HIV i chorych na AIDS : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WNUK ANITA
Author:WNUK ANITA
Signature:45D/17846
Zmienność rytmu serca noworodków zdrowych i noworodków z wrodzonymi wadami serca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WNUK WOJCIECH
Author:WNUK WOJCIECH
Signature:45D/16324
Zmienność rytmu serca noworodków zdrowych i noworodków z wrodzonymi wadami serca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WNUK WOJCIECH
Author:WNUK WOJCIECH
Signature:45D/16324
Klinika i leczenie nadziąślaków w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowej i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej AM we Wrocławiu w latach 1968-1973: praca doktorska
Keyword:WNUKIEWICZ JAN
Author:WNUKIEWICZ JAN
Signature:45D/3067
Badanie środków powodujących rozpad tabletek w wodzie.
Keyword:WOCHNA LIDIA ANNA
Author:WOCHNA LIDIA ANNA
Signature:45D/534
Diagnostyka chorób miazgi zębów mlecznych praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOCHNA-SOBAŃSKA MAGDALENA
Author:WOCHNA-SOBAŃSKA MAGDALENA
Signature:45D/3298