WIK - Ż (10)

Czynniki ryzyka chorób alergicznych skóry u mieszkańców regionu bialskopodlaskiego w latach 1995-1996 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻUKOWSKA TERESA
Author:ŻUKOWSKA TERESA
Signature:45D/17578
Czynniki ryzyka chorób alergicznych skóry u mieszkańców regionu bialskopodlaskiego w latach 1995-1996 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻUKOWSKA TERESA
Author:ŻUKOWSKA TERESA
Signature:45D/17578
Syntezy pochodnych siarki dwuwiązalnej i niektórych n-tlenków pirydyny o spodziewanym działaniu przeciw-promiennym : praca doktorska
Keyword:ŻUKOWSKA TERESA
Author:ŻUKOWSKA TERESA
Signature:45D/2509
Zachowanie się noradrenaliny, 3-metoksy-4-hydroksy-fenyloglikolu i 3,4 dwuhydroksyfenyloglikolu w mózgu szczurów z genetycznie uwarunkowanym nadciśnieniem : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:ŻUKOWSKA-GRÓJEC ZOFIA
Author:ŻUKOWSKA-GRÓJEC ZOFIA
Signature:45D/6068
Badania nad skojarzonym działaniem pochodnej kwasu 6-beta-amidynopenicylanowego i wybranych antybiotyków beta-laktamowych wobec pałeczek z rodziny enterobacteriaceae : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻUKOWSKA-NYTKO KRYSTYNA
Author:ŻUKOWSKA-NYTKO KRYSTYNA
Signature:45D/6866
Badania nad skojarzonym działaniem pochodnej kwasu 6-beta-amidynopenicylanowego i wybranych antybiotyków beta-laktamowych wobec pałeczek z rodziny enterobacteriaceae : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻUKOWSKA-NYTKO KRYSTYNA
Author:ŻUKOWSKA-NYTKO KRYSTYNA
Signature:45D/6866
Wpływ dializoterapii na zachowanie się liczby limfocytów T, B i 0 u chorych z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻUKOWSKA-SZCZECHOWSKA EWA
Author:ŻUKOWSKA-SZCZECHOWSKA EWA
Signature:45D/6923
Analiza wznowy wola leczonej operacyjnie : praca doktorska
Keyword:ŻUKOWSKI ANDRZEJ
Author:ŻUKOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/5984
Symptomatyka zespołów psychoorganicznych a wynik pneumoencefalografii : praca doktorska
Keyword:ŻURADA-WYRWIŃSKA JOANNA
Author:ŻURADA-WYRWIŃSKA JOANNA
Signature:45D/2909
Czynność zewnątrzwydzielnicza trzustki w przewlekłych schorzeniach wątroby : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:ŻURAKOWSKI JERZY
Author:ŻURAKOWSKI JERZY
Signature:45D/6520
Wartość kliniczna amnioinfuzji śródporodowej na przebieg porodu i stan noworodka : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻURAWIK TADEUSZ
Author:ŻURAWIK TADEUSZ
Signature:45D/16832
Ocena wentylacyjnej czynności płuc po cholecystekomii laparoskopowej i klasycznej :	rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻURAWIŃSKI WOJCIECH
Author:ŻURAWIŃSKI WOJCIECH
Signature:45D/15773
Katamnestyczne badania elektroencefalograficzne u chorych z padaczką z napadowymi, uogólnionymi wyładowaniami bioelektrycznymi : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:ŻURAWSKA JADWIGA
Author:ŻURAWSKA JADWIGA
Signature:45D/6480
Fluktuacje wybranych mikroorganizmów chorobotwórczych w osadach ściekowych mieszanych z popiołami : praca doktorska
Keyword:ŻURAWSKA-OLSZEWSKA JOLANTA
Author:ŻURAWSKA-OLSZEWSKA JOLANTA
Signature:45D/14411
Sporządzanie i ocena biofarmaceutyczna emulsji submikronowych z pilokarpiną jako kropli do oczu : praca doktorska
Keyword:ŻUROWSKA-PRYCZKOWSKA KATARZYNA
Author:ŻUROWSKA-PRYCZKOWSKA KATARZYNA
Signature:45D/17585
Próba obiektywizacji scyntygaficznych badań ilościo-wtych za pomocą własnej metody komputerowej na przykładzie testu gromadzenia 197HgCl2 w nerkach : [praca doktorska]
Keyword:ŻUROWSKI STANISŁAW
Author:ŻUROWSKI STANISŁAW
Signature:45D/2775
Badania stężenia witaminy C w surowicy krwi i w płynie owodnionym u kobiet ciężarnych z czasowym i przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻWIRSKA-LEMBRYCH HANNA
Author:ŻWIRSKA-LEMBRYCH HANNA
Signature:45D/15774
Badania nad toksycznością pyłów zawierających pięciotlenek wanadu : praca na stopień doktora farmacji
Keyword:ŻYCHLIŃSKI LECH
Author:ŻYCHLIŃSKI LECH
Signature:45D/4849
Badanie wpływu cech osobowościowych chorych na czynnościowy wynik leczenia złamań kostek goleni : rozprawa doktorska
Keyword:ŻYCHLIŃSKI WŁODZIMIERZ
Author:ŻYCHLIŃSKI WŁODZIMIERZ
Signature:45D/16375
Badanie wpływu cech osobowościowych chorych na czynnościowy wynik leczenia złamań kostek goleni : rozprawa doktorska
Keyword:ŻYCHLIŃSKI WŁODZIMIERZ
Author:ŻYCHLIŃSKI WŁODZIMIERZ
Signature:45D/16375