WIK - Ż (10)

Analiza jakościowa i ilościowa wybranych składników ultrastrukturalnych jąder komórek zewnątrzwydzielniczych trzustki : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻMIJEWSKI MARIUSZ
Author:ŻMIJEWSKI MARIUSZ
Signature:45D/15022
Diagnostyka i rokowanie w niewydolności cieśniowo-szyjkowej w oparciu o kształt rozwarcie ujścia wewnętrznego kanału szyjki macicy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻMIJEWSKl JACEK
Author:ŻMIJEWSKl JACEK
Signature:45D/14997
Reakcja miazgi zębów szczura na opracowanie ubytków promieniem lasera Yagowo-Erbowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻMUDA STANISŁAW
Author:ŻMUDA STANISŁAW
Signature:45D/17497
Reakcja miazgi zębów szczura na opracowanie ubytków promieniem lasera Yagowo-Erbowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻMUDA STANISŁAW
Author:ŻMUDA STANISŁAW
Signature:45D/17497
Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci z zespołami złego wchłaniania i z bólami brzucha : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻMUDZIŃSKA-KITCZAK JOANNA
Author:ŻMUDZIŃSKA-KITCZAK JOANNA
Signature:45D/15363
Stan kliniczny chorych operowanych sposobem Moroney'a
Keyword:ŻMUDZIŃSKI JERZY
Author:ŻMUDZIŃSKI JERZY
Signature:45D/431
Ocena oddziaływania wolnozmiennych pól magnetycznych na namnażanle bakterii Staphylococcus aureus : rozprawa doktorska
Keyword:ŻMUDZIŃSKI WOJCIECH
Author:ŻMUDZIŃSKI WOJCIECH
Signature:45D/15364
Synteza i identyfikacja cyklicznych fosforanów 1-B-D-glikopiranozouracylu i D-glikopiranozy oraz ich kwasowa i enzymatyczna hydroliza
Keyword:ŻMUDZKA BARBARA
Author:ŻMUDZKA BARBARA
Signature:45D/521
Samoleczenie jako zachowanie w chorobie studentów Lubelskiego Ośrodka Akademickiego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻOŁNIERCZUK-KIELISZEK DOROTA
Author:ŻOŁNIERCZUK-KIELISZEK DOROTA
Signature:45D/15665
Ocena skuteczności i bezpieczeństwa niektórych inwazyjnych metod diagnostyki prenatalnej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻOŁNIERCZYK PIOTR
Author:ŻOŁNIERCZYK PIOTR
Signature:45D/15047
Wpływ wybranych fungicydów na zawartość witaminy C i cukrów redukujących w owocach czarnej porzeczki oraz na zawartość B-karotenu i sumy karotenoidów w pomidorach : praca doktorska
Keyword:ŻOŁNIERZ-PIOTROWSKA MAŁGORZATA
Author:ŻOŁNIERZ-PIOTROWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/2825
Zewnątrzoponowe zastosowanie klonidyny w znieczuleniu złożonym : praca doktorska
Keyword:ŻOŁNOWSKA ANNA
Author:ŻOŁNOWSKA ANNA
Signature:45D/16900
Wpływ diazepamu i klonazepamu na funkcję płytek krwi i leukocytów wielojądrzastych szczura : [praca doktorska]
Keyword:ŻÓŁKOWSKA DOROTA
Author:ŻÓŁKOWSKA DOROTA
Signature:45D/17441
Próba analizy psychopatologicznej schizofrenicznego stępienia afektywnego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŻÓRAWIK PIOTR
Author:ŻÓRAWIK PIOTR
Signature:45D/6029
Immunoglobulina A i lizozym w ślinie dzieci chorych na nawrotowe zapalenie ślinianek przyusznych : praca doktorska
Keyword:ŻÓRAWSKA HALINA MARIA
Author:ŻÓRAWSKA HALINA MARIA
Signature:45D/2845
Badanie macicznego przepływu krwi u kobiet przy zastosowaniu radioizotopu technetu-99m Tc : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:ŻUBROWSKI ANDRZEJ
Author:ŻUBROWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/4899
Wybrane parametry funkcji płytek krwi u chorych z zespołem mieloproliferacyjnym : praca doktorska
Keyword:ŻUK EWA
Author:ŻUK EWA
Signature:45D/14617
Tensometryczny pomiar ciśnienia w miąższu mózgu : praca przygotowana jako rozprawa doktorska
Keyword:ŻUKIEL RYSZARD
Author:ŻUKIEL RYSZARD
Signature:45D/6532
Zagadnienie wpływu kortyzonu i hydrazydu na fagocytozę prątka gruźlicy w badaniach doświadczalnych in vivo na świnkach morskich
Keyword:ŻUKOWSKA HALINA
Author:ŻUKOWSKA HALINA
Signature:45D/739
Zastosowanie próby pionizacyno-wysiłkowej w ocenie wpływu środowiska pracy na hemodynamikę : praca doktorska
Keyword:ŻUKOWSKA HELENA
Author:ŻUKOWSKA HELENA
Signature:45D/6401