G - J (3)

Składniki kolagenowe płynu owodniowego i rozprawa doktorska
Keyword:GOGIEL TOMASZ
Author:GOGIEL TOMASZ
Signature:45D/15621
Aktywność dehydrogenazy mleczanowej w ślinie a choroby przyzębia : rozprawa doktorska
Keyword:GOGOL JADWIGA
Author:GOGOL JADWIGA
Signature:45D/4887
Ocena stanu ciała szklistego po niepowikłanej wewnątrztorebkowej operacji zaćmy starczej
Keyword:GOGOŁKIEWICZ JAN
Author:GOGOŁKIEWICZ JAN
Signature:45D/4924
Potencjalne mechanizmy molekularne hamowania aktywacji krwinek płytkowych pod wpływem antykoagulantów oraz w warunkach ich oddziaływania ze sztucznymi powierzchniami : praca doktorska
Keyword:GOLAŃSKI JACEK
Author:GOLAŃSKI JACEK
Signature:45D/15925
Potencjalne mechanizmy molekularne hamowania aktywacji krwinek płytkowych pod wpływem antykoagulantów oraz w warunkach ich oddziaływania ze sztucznymi powierzchniami : praca doktorska
Keyword:GOLAŃSKI JACEK
Author:GOLAŃSKI JACEK
Signature:45D/15925
Wyniki kliniczne jednoczasowej prostatektomii i herniotomii :[praca doktorska]
Keyword:GOLAŃSKI JERZY
Author:GOLAŃSKI JERZY
Signature:45D/6450
Wpływ nikotynizmu na przebieg choroby nadciśnieniowej : rozprawa doktorska
Keyword:GOLDMAN JAROSŁAW
Author:GOLDMAN JAROSŁAW
Signature:45D/16114
Wyodrębnianie L-proliny, L-hydroksyproliny, L-tryptofanu, L- lizyny i L-argininy z hydrolizatu białka odpadowego : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:GOLDNIK ANNA
Author:GOLDNIK ANNA
Signature:45D/6808
Gruźlica krętarza wielkiego i sąsiednich kaletek maziowych
Keyword:GOLDSZTAJN ZOFIA
Author:GOLDSZTAJN ZOFIA
Signature:45D/941
Porównawcza ocena czynników prognostycznych w radioterapii chorych na raka górnego i środkowego piętra krtani : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GOLEŃ MARIA
Author:GOLEŃ MARIA
Signature:45D/15267
Zaburzenia mineralizacji tkanki kostnej w cukrzycy insulinozależnej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GOLIAT-MARUSZA ELŻBIETA
Author:GOLIAT-MARUSZA ELŻBIETA
Signature:45D/14707
Badania nad układem antygenów agodności tkankowej HLA (klasy I i II) w sarkoidozie rodzinnej.
Keyword:GOLJAN-GEREMEK ANNA
Author:GOLJAN-GEREMEK ANNA
Signature:45D/17509
Enzymy proteolityczne włókniakomięsaka metylocholan-trenowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GOŁASZEWSKI ZDZISŁAW
Author:GOŁASZEWSKI ZDZISŁAW
Signature:45D/14797
Zastosowanie reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) do laboratoryjnej diagnostyki inwazji Toxoplasma gondii u ludzi i doświadczalnie zarażonych zwierząt praca doktorska
Keyword:GOŁĄB ELŻBIETA
Author:GOŁĄB ELŻBIETA
Signature:45D/14508
Ocena przydatności skojarzonego badania kolposkopowego i mikroskopii kontrastowo-fazowej do oceny szyjki macicy w codziennej praktyce ginekologicznej : praca doktorska
Keyword:GOŁĄB GRZEGORZ
Author:GOŁĄB GRZEGORZ
Signature:45D/16525
Ocena przydatności skojarzonego badania kolposkopowego i mikroskopii kontrastowo-fazowej do oceny szyjki macicy w codziennej praktyce ginekologicznej : praca doktorska
Keyword:GOŁĄB GRZEGORZ
Author:GOŁĄB GRZEGORZ
Signature:45D/16525
Próby zmniejszenia działań ubocznych i zwiększenia efektywności przeciwnowotworowej interleukiny 12 u myszy
Keyword:GOŁĄB JAKUB
Author:GOŁĄB JAKUB
Signature:45D/15995
Stan układu krążenia potomstwa osób chorujących na toczeń rumieniowaty układowy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GOŁBA EWA
Author:GOŁBA EWA
Signature:45D/14896
"Skojarzenie ultradźwiękowego badania prędkości przepływu krwi i oftalmodynamometrii w zaburzeniach krążenia mózgowego" : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GOŁEK JERZY
Author:GOŁEK JERZY
Signature:45D/6731
Przydatność diagnostyczna neopteryny u chorych leczonych na oddziale intensywnej terapii : praca doktorska
Keyword:GOŁĘBIOWSKA BOŻENA
Author:GOŁĘBIOWSKA BOŻENA
Signature:45D/16892