G - J (3)

Zachowanie się poziomu kwasów żółciowych w rytmie dobowym u otyłych leczonych dietą zerową : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:GOŁĘBIOWSKA IDALIA
Author:GOŁĘBIOWSKA IDALIA
Signature:45D/6156
Wskaźniki kliniczno-immunologiczne u dzieci z nawracającymi stanami zapalnymi dróg oddechowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GOŁĘBIOWSKA-WAWRZYNIAK MARIA
Author:GOŁĘBIOWSKA-WAWRZYNIAK MARIA
Signature:45D/15895
Wybór metody leczenia przewlekłych krwiaków podtwardówkowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GOŁĘBIOWSKI JACEK
Author:GOŁĘBIOWSKI JACEK
Signature:45D/17684
Ocena wydolności wątroby dzieci chorych na nowotowory : praca doktorska
Keyword:GOŁĘBIOWSKI WALDEMAR
Author:GOŁĘBIOWSKI WALDEMAR
Signature:45D/15999
Ocena wydolności wątroby dzieci chorych na nowotowory : praca doktorska
Keyword:GOŁĘBIOWSKI WALDEMAR
Author:GOŁĘBIOWSKI WALDEMAR
Signature:45D/15999
Ocena nadwrażliwości typu wczesnego przeciwko alergenom wybranych pyłków roślin u chorych na atopowe zapalenie skóry : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GOŁĘBKA ELŻBIETA
Author:GOŁĘBKA ELŻBIETA
Signature:45D/17912
Ocena nadwrażliwości typu wczesnego przeciwko alergenom wybranych pyłków roślin u chorych na atopowe zapalenie skóry : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GOŁĘBKA ELŻBIETA
Author:GOŁĘBKA ELŻBIETA
Signature:45D/17912
Badanie wpływu implantacji w nerwie wzrokowym odcinków nerwów obwodowych na odrost wypustek oraz przeżycie komórek zwojowych siatkówki : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GOŁKA BEATA
Author:GOŁKA BEATA
Signature:45D/16175
Możliwości diagnostyczne biopsji szczoteczkowej jamy macicy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GOŁKA DARIUSZ
Author:GOŁKA DARIUSZ
Signature:45D/16174
Badania nad wpływem aspisolu na wielkość ciśnienia perfuzji, zużycie glukozy i produkcję kwasu mlekowego w łożysku ludzkim w krążeniu pozaustrojowym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GOŁUBKA IWAN
Author:GOŁUBKA IWAN
Signature:45D/16206
Badania nad wpływem aspisolu na wielkość ciśnienia perfuzji, zużycie glukozy i produkcję kwasu mlekowego w łożysku ludzkim w krążeniu pozaustrojowym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GOŁUBKA IWAN
Author:GOŁUBKA IWAN
Signature:45D/16206
Wrażliwość Staphylococcus epidermidis i Micrococcus Sp. nartęć,kadm i cynk : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GOŁUSZKO PAWEŁ
Author:GOŁUSZKO PAWEŁ
Signature:45D/3946
Wpływ inhibitora syntazy tlenku azotu L-NAME na wybrane parametry hemodynamiczne i przeżywalność szczurów w doświadczalnym modelu wstrząsu krwotocznego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GOMOLIŃSKI GRZEGORZ
Author:GOMOLIŃSKI GRZEGORZ
Signature:45D/17055
Zastosowanie maszyny cyfrowej do wykrywania interakcji pomiędzy lekami stosowanymi u chorych oddziału szpitalnego : praca na stopień naukowy doktora medycyny
Keyword:GOMOLUCH TADEUSZ
Author:GOMOLUCH TADEUSZ
Signature:45D/6596
Wpływ cordafenu na niektóre wykładniki aktywności wolnorodnikowej i aktywności antyoksydacyjnej krwinek czerwonych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GONCIARZ RENATA
Author:GONCIARZ RENATA
Signature:45D/15191
Uwalnianie histaminy z bazofilów krwi obwodowej IgE zależne i IgE niezależne, powodowane przez bakterie, u dzieci z obturacyjnym zapaleniem oskrzeli (astmą oskrzelową) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GONERKO PAWEŁ
Author:GONERKO PAWEŁ
Signature:45D/15245
Wpływ dobutaminy i pentoksyfiliny na wybrane parametry biochemiczne, świadczące o przepływie w łożysku trzewnym królików poddawanych wentylacji mechanicznej z różnymi wartościami dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego : rozprawa na stopień doktora nauk
Keyword:GORAJ RADOSŁAW
Author:GORAJ RADOSŁAW
Signature:45D/16354
Wpływ dobutaminy i pentoksyfiliny na wybrane parametry biochemiczne, świadczące o przepływie w łożysku trzewnym królików poddawanych wentylacji mechanicznej z różnymi wartościami dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego : rozprawa na stopień doktora nauk
Keyword:GORAJ RADOSŁAW
Author:GORAJ RADOSŁAW
Signature:45D/16354
Polimorfizm genów enzymu konwertującego angiotensynę I oraz reduktazy metylenotetrahydrofolianu u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca : praca doktorska
Keyword:GORĄCY IWONA
Author:GORĄCY IWONA
Signature:45D/17529
Polimorfizm genów enzymu konwertującego angiotensynę I oraz reduktazy metylenotetrahydrofolianu u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca : praca doktorska
Keyword:GORĄCY IWONA
Author:GORĄCY IWONA
Signature:45D/17529