WIK - Ż (10)

Stężenie mioglobiny w surowicy krwi pępowinowej noworodka jako potencjalny wykładnik niedotlenienia płodu : rozprawa doktorska
Keyword:WOLNICKA BEATA
Author:WOLNICKA BEATA
Signature:45D/16222
Doświadczenia dziecięce a nerwice wieku dorosłego : (badania porównawcze grupy osób zdrowych i chorych na różne typy nerwic) : praca doktorska
Keyword:WOLNIEWICZ-GRZELAK BARBARA
Author:WOLNIEWICZ-GRZELAK BARBARA
Signature:45D/2816
Krystaliczna dehydrogenaza D-gliceraldehydo-3-fosforanu z mięśni ludzkich.
Keyword:WOLNY MARIAN
Author:WOLNY MARIAN
Signature:45D/532
Badania nad wpływem przewlekłego stosowania środków fototoksycznych i promieniowania ultrafioletowego o różnych długościach fal na myszy bezwłose :(praca doktorska)
Keyword:WOLSKA HANNA
Author:WOLSKA HANNA
Signature:45D/3633
Wydalanie białka Tamma-Horsfalla, albumin i beta 2-mikroglobuliny u dzieci chorych na nawracające zakażenia układu moczowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOLSKA-DUDA IWONA
Author:WOLSKA-DUDA IWONA
Signature:45D/15316
Badania nad rozpuszczalnością dwumetylosulfo tlenku w ciekłych układach trójskładnikowych
Keyword:WOLSKI TADEUSZ
Author:WOLSKI TADEUSZ
Signature:45D/559
Rola tlenku azotu i eikozanoidów we wczesnej fazie wstrząsu endotoksycznego u szczurów : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOŁKOW PAWEŁ
Author:WOŁKOW PAWEŁ
Signature:45D/16539
Ocena wyników wczesnej ambulatoryjnej rehabilitacji chorych po zawale mięśnia sercowego w warunkach przyszpitalnej poradni kardiologicznej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOŁKOWSKI JANUSZ
Author:WOŁKOWSKI JANUSZ
Signature:45D/14721
Wpływ uszkodzenia pęczka naczyniowo-nerwowego na gojenie złamania żuchwy szczurów : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOŁKOWYCKA-ROMAŃCZUK NINA
Author:WOŁKOWYCKA-ROMAŃCZUK NINA
Signature:45D/6357
Znaczenie wskaźników koagulologicznych w ocenie wydolności wątroby w przebiegu ostrego wirusowego zapalenia wątroby u dorosłych : praca doktorska
Keyword:WOŁODKO-BRONIARCZYK TERESA
Author:WOŁODKO-BRONIARCZYK TERESA
Signature:45D/3634
Zaburzenia wydzielania hormonu wzrostu i insuliny u kobiet ze zgrubieniem blaszki wewnętrznej kości czołowej : praca doktorska
Keyword:WOŁODŹKO LUCYNA
Author:WOŁODŹKO LUCYNA
Signature:45D/3322
Ocena stanu mięśnia serca chorych na dur brzuszny przy pomocy metody polikardiograficznej
Keyword:WOŁOSZCZUK IRENA
Author:WOŁOSZCZUK IRENA
Signature:45D/571
Rozważania nad uszkadzającym działaniem wstrząsu elektrycznego na ośrodkowy układ nerwowy ze specjalnym uwzględnieniem powikłania padaczką.
Keyword:WOŁOWSKI WŁODZIMIERZ
Author:WOŁOWSKI WŁODZIMIERZ
Signature:45D/336
Zmiany nabłonka rogówkowego w wyniku uszkodzenia piestrzenicą kasztanowatą (Gyromitra Esculenta Persoon) : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:WOŁPIUK MIROSŁAW
Author:WOŁPIUK MIROSŁAW
Signature:45D/6317
Zmiany nabłonka rogówkowego w wyniku uszkodzenia piestrzenicą kasztanowatą (Gyromitra Esculenta Persoon) : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:WOŁPIUK MIROSŁAW
Author:WOŁPIUK MIROSŁAW
Signature:45D/6317
Badania nad zachowaniem się związków azotowych we krwi i moczu po stosowaniu leków tiazydowych
Keyword:WORONOWICZ HALINA
Author:WORONOWICZ HALINA
Signature:45D/725
Badania nad wchłanianiem jelitowym u dzieci do drugiego roku życia z wrodzonymi wadami serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOSKOWICZ ANDRZEJ
Author:WOSKOWICZ ANDRZEJ
Signature:45D/5377
Genetyczne uwarunkowania narządowej ekspresji chorób atopowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOSZCZEK GRZEGORZ
Author:WOSZCZEK GRZEGORZ
Signature:45D/17617
Wykładniki procesu zapalnego u chorych z zębopochod-nymi ogniskami zakażenia podejrzanych o chorobą odo-gniskową : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:WOSZCZYK MARIA
Author:WOSZCZYK MARIA
Signature:45D/15061
Ocena ryzyka występowania zaburzeń autoimmunologicznych u dzieci pacjentów leczonych z powodu tocznia rumieniowatego układowego.
Keyword:WOSZCZYK MARIOLA
Author:WOSZCZYK MARIOLA
Signature:45D/14087